Maarten van Leuken

Kunstkwartier Waanderveld

Waar kunstenaars nog vaak onterecht vergeleken worden met zonderlinge eenlingen, worstelend met artistieke vraagstukken en niet begrepen door de buitenwereld, is er in Emmen een samenwerking van vijf beeldend kunstenaars en een grafisch vormgever ontstaan in Bedrijvenpark Waanderveld.
Kunst en ondernemen gaan hier hand in hand.
Vier zelfstandige ondernemingen die zich verbinden in Kunst Kwartier Waanderveld. Allen met eigen disciplines op het gebied van beeldende kunst, vormgeving, cursussen en workshops.
Kunst Kwartier Waanderveld bestaat uit:

Op zondag 7 juni 2009 presenteerden zij zich met een groots Open huis en Opening. Beeldende kunst omlijst met poŽzie, mode en muziek. Dichter Gauke Zijlstra heeft zich al laten inspireren door de voorheen akkergronden en de huidige ateliers.