OPERA VII - Arche de vache

Het begrip boog of poort is al zo oud als de mensheid zelf. Het is een oervorm die in het Nederlands terugkomt als het begrip "arche" In het Frans gebruikt men hetzelfde woord voor poort, hoewel de eigenlijke betekenis van het woord boogvorm is. Het doel is hetzelfde: een overspanning van een bepaalde ruimte.
Er kan water (boogbrug) en er kunnen mensen en dieren (poort) onderdoor.
Dit heeft in de loop van de geschiedenis ervoor gezorgd dat poorten herkenningspunten zijn geworden voor toegangs- en uitvalswegen, naast hun functie als uitkijkpunten en afsluitingen in verdedigingswerken.
In de oude Griekse cultuur kende men het begrip "architraaf" als de liggende balk op twee zuilen.
Een manier van bouwen die nog steeds gehanteerd wordt. De meest elementaire vorm van deze manier van bouwen is de poort: twee staanders met daarbovenop een liggende balk. De poort is een module in de architraafbouw. Een oervorm dus.
Een toegang en een uitgang. Een herkenningspunt voor de bevolking van een bepaalde stad of gebied. Een markering die niet meer als onderdeel van een verdedigingswerk hoeft te dienen, maar historisch gezien een herkenningspunt en een erkenningspunt zou kunnen zijn. Coevorden heeft wat dat betreft nogal wat historie. Coevorden als waadplaats voor koeien.
Een plek waar herinnerd wordt aan de vroegste geschiedenis van Coevorden.
Een plek als herkenningspunt aan een van de uitvalswegen van Coevorden.

In mijn ontwerp heb ik de poortvorm als uitgangspunt genomen omdat het absoluut past bij de geschiedenis van Coevorden als vestingstad. De boogvorm komt terug in de rondingen van deze poort die geïnspireerd is op de vormen van een koe.
De grote vorm is een geabstraheerde vorm van een koe, die versterkt wordt door gebruik te maken van zwart-witte tegels waarbij de witte elementen overlapt worden door een zwartharige structuur. Een verwijzing naar de koeienhuid.